THỊ TRƯỜNG BẢNG GIÁ BỘ LỌC
+84 28 6299 2020 ĐẶT LỆNH
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
KLGD:  - GTGD:
▲162(CE 9) ■ 176 ▼143(FL 7)
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
 
KLGD:
GTGD:
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 141 Nguyễn Du, Quận 1. TP. HCM - TeL: (84.8) 6299 2006 - Fax: (84.8) 6299 7986 - Email: info@vdsc.com.vn - Website: www.vdsc.com.vn  Trực tuyến:  99999